Aktualności

O bezpieczeństwie nad wodą i zgubnym wpływie narkotyków na organizm człowieka

12 września nad Jeziorem Brdowskim odbyło się kolejne profilaktyczno-edukacyjne spotkanie policjantów, strażaków, ratowników WOPR z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Brdowie oraz osobami wypoczywającymi nad wodą. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób przebywających nad akwenami w ramach ogólnopolskiej akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO… NAD WODĄ”. Kolscy policjanci wspólnie z sierżantem Pyrkiem uświadamiali także uczestników spotkania o negatywnych skutkach zażywania środków odurzających w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

12 września 2019 roku funkcjonariusze Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole wspólnie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kole i strażakami PSP w Kole spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Brdowie oraz z osobami wypoczywającymi nad Jeziorem Brdowskim, aby przypomnieć zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W ramach ogólnopolskiej akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO… NAD WODĄ” kolscy mundurowi przypominali m.in. aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu oraz znaków ustawionych na plażach, a także o kategorycznym zakazie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. Uczestnikom spotkania profilaktycznego udzielono instruktażu prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz jak szybko i prawidłowo wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Ponadto policjanci w towarzystwie sierżanta Pyrka w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na patoklimaty”, uświadamiali dzieci i młodzież o negatywnych konsekwencjach zażywania narkotyków. Z kolei opiekunom i nauczycielom mundurowi zaprezentowali walizkę narkotykową, która zawiera substancje wyglądające identycznie jak substancje odurzające oraz przedmioty służące do ich zażywania i przechowywania. Funkcjonariusze szczegółowo omówili rodzaje uzależnień oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Wskazali także zachowania, które mogą świadczyć o kontaktach młodzieży ze środkami odurzającymi i których nie należy lekceważyć.