Kolska Policja będzie miała monografię swojej jednostki - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Kolska Policja będzie miała monografię swojej jednostki

Data publikacji 21.11.2019

Po wielu wstępnych rozmowach i ustaleniach, w dniu 21 listopada 2019 roku w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Dąbiu spotkali się prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Kolski Grzegorz Boła, Komendant Powiatowy Policji w Kole, insp. Artur Foryński oraz dr Piotr Wąsowicz. Celem tego spotkania było podpisanie umowy dotyczącej stworzenia monografii Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Z inicjatywą stworzenia monografii Komendy Powiatowej Policji w Kole wystąpił wiosną bieżącego roku przełożony kolskich stróżów prawa insp. Artur Foryński. Pomysł ten zrodził się w trakcie pierwszych działań związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kole. Przyczynkiem była również obchodzona w tym roku 100. rocznica powołania Policji Państwowej. W sierpniu tego roku rozpoczęły się starania dotyczące powstania dzieła. Przede wszystkim należało znaleźć merytorycznie przygotowaną osobę, która posiada odpowiednio bogatą wiedzę z zakresu dziejów regionu kolskiego oraz przebiegu formowania się Policji, późniejszej jej transformacji oraz stałego ulokowania w strukturach administracji państwowej na terenie tutejszego powiatu.

21 listopada 2019 roku, w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Dąbiu prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Kolski, Pan Grzegorz Boła w obecności Komendanta kolskiej Policji, podpisał umowę z Panem dr nauk historycznych Panem Piotrem Wasowiczem, którego wytypowano jako osobę gruntownie przygotowaną pod względem kompetencji do wykonania omawianej monografii. Pan doktor przyjął propozycję współpracy w tym zakresie i podjął wyzwanie utworzenia dzieła. Wstępnie ustalono, iż zakończenie prac nastąpi do końca 2022 roku. Monografia według poczynionych ustaleń, będzie wydana w bogato ilustrowanej formie książkowej i zawierać będzie dokładny rys historyczny tutejszej jednostki Policji od chwili jej powstania aż do czasów obecnych.