Aktualności

Policjanci z Koła włączyli się w działania z okazji Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS

Data publikacji 04.12.2019

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. W ramach propagowania wiedzy o HIV i AIDS wśród młodych ludzi, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Kole po raz kolejny podjęła się organizacji „Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”. W szerzenie wiedzy w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” włączyli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole.

1 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Został on zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 r. aby zwrócić oczy całego świata na problem HIV i AIDS. W tym dniu we wszystkich krajach odbywają się konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne poświęcone chorobie oraz pomocy zmagającym się z nią osobom. Celem prowadzonych działań jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem osób zakażonych wirusem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą, aby nie czuli się wykluczeni i odrzuceni przez społeczeństwo. Działania profilaktyczne w tym zakresie integrują wiele środowisk działających w sferze profilaktyki.

Na gruncie lokalnym, już po raz dwudziesty siódmy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Starostwem Kolskim, 3 grudnia br. zorganizowała konkurs dla młodzieży mający na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest HIV/AIDS. Jak wiadomo, zakażenie wirusem HIV niejednokrotnie wiąże się z zażywaniem środków psychoaktywnych, dlatego do działań dołączyli również policjanci kolskiej komendy. W tym roku prelekcja przeprowadzona była w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda ciebie na takie patoklimaty”. Asp. Mariusz Rumiejowski przedstawił zagrożenia związane z zażywaniem substancji odurzających, a w szczególności dopalaczy. Przestrzegał zebranych uczestników przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki. Podał także przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji z powodu silnego zatrucia organizmu trafili do szpitala, ryzykując utratę zdrowia, a nawet życia. Prelekcja została urozmaicona materiałami filmowymi przygotowanymi w ramach kampanii antynarkotykowej.