Szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii - Profilaktyka czyli akcje i działania - KPP Koło

Profilaktyka czyli akcje i działania

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Data publikacji 17.09.2019

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło przewodnie brzmi: ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty", policjanci wraz z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli oraz uczniów kłodawskiej szkoły.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. W związku z tym policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kole zorganizowali 17 września br. szkolenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie dla uczniów i kadry pedagogicznej. Działania te przeprowadzone zostały w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” i dotyczyły tematyki przeciwdziałania narkomanii.

Podczas spotkania funkcjonariusz kolskiej komendy, przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z realnymi zagrożeniami podczas zażywania substancji psychoaktywnych, a także opowiedział o rodzajach dopalaczy i narkotyków. Zwrócił uwagę młodzieży w jaki sposób odbywa się ich dystrybucja. Ponadto poruszył temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich w przypadku posiadania czy też udzielania substancji psychoaktywnych. Poinformował słuchaczy, by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje.

Pracownik Inspekcji Sanitarnej, Pani Beata Biskupska podkreśliła, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Nigdy nie wiadomo jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Ponadto są to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu.

W rozmowie z kadrą pedagogiczną, podkreślono rolę szkoły, nauczyciela i rodzica w przypadku dostrzeżenia, że dziecko eksperymentuje lub jest uzależnione od narkotyków.