Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2019 ROKU

Data publikacji 11.03.2019

W miesiącu lutym bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie: 1 wypadek drogowy oraz 32 kolizje. W wypadku drogowym 1 osoba poniosła śmierć na miejscu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

0

1

Od początku roku

4

3

3

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

38

43

32

Od początku roku

77

80

96

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

0

0

Od początku roku

4

3

2

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

0

0

1

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2019 roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 7 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń;

3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 4 zdarzenia;

4. Zwierzęta na drodze – 4 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie.


 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu lutym br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 18 zdarzeń drogowych w tym: 7 na autostradzie A-2, 7 na drodze K92 oraz 2 zdarzenia na drodze W270 i 2 na drodze W473. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Sienkiewicza.