Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2019 ROKU

Data publikacji 17.07.2019

W miesiącu czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały łącznie 31 zdarzenia drogowe (4 wypadki drogowe oraz 27 kolizji). W wypadkach drogowych 1 osoba poniosła śmierć, a 3 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

1

4

Od początku roku

14

12

14

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

43

39

27

Od początku roku

242

245

201

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

1

3

Od początku roku

15

12

10

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

0

0

5


 

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w maju to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 8 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń;

3. Zwierzęta na drodze – 4 zdarzenia;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 4 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia;


 


 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu czerwcu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 8 zdarzeń drogowych w tym: 6 na drodze K92, 2 na autostradzie A2. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Dąbskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W czerwcu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 22 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 17 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu czerwcu br. odnotowano 31 zdarzenia w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 25 zdarzeń;

- piesi – 2 zdarzenie;

- zwierzęta - 4 zdarzenia.

OFIARY:

W miesiącu czerwcu br. odnotowano cztery wypadki drogowe w których jedna osoba poniosła śmierć, a trzy zostały ranne.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich głównymi przyczynami były:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Im większy dystans, tym dłuższy czas na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i większe szanse na uniknięcie zdarzenia drogowego.