Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2019 ROKU

Data publikacji 16.10.2019

W miesiącu wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 45 zdarzeń drogowych (6 wypadków drogowych oraz 39 kolizji). W wypadkach drogowych 10 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

8

5

6

Od początku roku

27

22

27

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

42

40

39

Od początku roku

367

367

276

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

8

5

10

Od początku roku

27

22

27

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

1

0

5

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych we wrześniu to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 16 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń;

3. Zwierzęta na drodze – 4 zdarzenia;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe skręcanie – 3 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe cofanie – 2 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu wrześniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 18 zdarzeń drogowych w tym: 9 na drodze K92, 4 na autostradzie A2 oraz 3 zdarzenia na drodze W270 i po jednym zdarzeniu na drodze W473 oraz W263. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Kolejowej oraz 2 zdarzenia na ul. Toruńskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

We wrześniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 15 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 18 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu wrześniu br. odnotowano 45 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 31 zdarzeń;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 4 zdarzenia;

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenie;

- kierujący motorowerem – 1 zdarzenie;

- zwierzęta - 4 zdarzenia;

- inne – 4 zdarzenia.

OFIARY:

W miesiącu wrześniu br. odnotowano sześć wypadków drogowych w których dziesięć osób zostało rannych.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną było:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.